O Nas

Data rejestracji Stowarzyszenia: 15.03.2007r

Mamy podobne przekonania i pragnienia. Łączy nas idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, a więc takiego, w którym obywatele potrafią sami organizować się wokół spraw dla nich ważnych , nie oczekując , że wszelkie sprawy załatwią „oni". Chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Interesują nas problemy ekologiczne, rozwój turystyki w naszym regionie, odczuwamy niedosyt kulturalny , chcemy promować zdrowy styl życia, ale też zająć się problemami bezrobocia, pomocą niepełnosprawnym, prowadzić akcje na rzecz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którym nie jest obojętne nasze miasto, nasz region, nasz kraj i to co się w nim dzieje.

Każdy , kto czuje potrzebę pracy wśród ludzi i dla ludzi, czuje potrzebę zrobienia czegoś pożytecznego może do nas przyjść. Zapraszamy!