Współpracownicy

Współpracownicy:

Zdzisława Marczewska - wspomaga swoją energią akcje Masz głos masz wybór, konsultantka w projekcie „Na ścieżce tolerancji"

Violletta Suwała - konsultantka w projekcie „Na ścieżce tolerancji"

Katarzyna Durlak - pracownik administracyjny