Zarząd

Zarząd:

Alicja Kowalska- prezes

Michalina Lulek- v-ce prezes

Anna Wierzbicka - skarbnik